Naturens gång
BLOGG OM ÅRETS ALLA MÅNADER

Augusti

01.08.2018

Augusti är den sista sommarmånaden. Dagarna är ännu varma, men nätterna är svala. Det märks att naturen ändrar. Många växter bildar frukter, såsom duntraven på bilden. Kolla in filmen on AUGUSTI.

Juli

01.07.2018

Juli är oftast den varmaste sommarmånaden, fastän jorden nu befinner sig längst bort från solen. Men jorden är mera vänd mot solen under juli, så dagarna är längre än i januari. Kolla in filmen on JULI.

Juni

01.06.2018

Juni är den första sommarmånaden. Dagarna är långa och nätterna korta. Tillväxten går på högvarv under hela dygnet. Och det märks överallt på blad och skott. Kolla filmen om JUNI.

Maj

01.05.2018

I maj är både dagarna och nätterna varma. Det sätter fart på tillväxten. Överallt är det grönt. Vitsippor, svalört och lönn blommar. Doften av nektar gör humlorna pigga. Kolla filmen om MAJ.

April

01.04.2018

Under april vaknar naturen till liv. Flyttfåglarna återvänder till Norden, örterna tränger fram ur marken och många djur förökar sig. Kolla filmen om APRIL.