Serier

Allt om årstiderna

I serien Allt om årstiderna följer vi naturen under våren, sommaren, hösten och vintern. Vad beror det på att årstiderna är så olika hos oss? Och hur klarar djur och växter av alla förändringar?

Våren

Målgrupp: 5-9 åringar | Speltid: 13 minuter

I det här avsnittet har våren kommit till Norden, där Ella bor. Snön smälter, björnen söker efter föda och tjädertuppen sjunger högljutt.

Sommaren

Målgrupp: 5-9 åringar | Speltid: 13 minuter

I det här avsnittet har sommaren kommit till Norden, där Ella bor. Grodornas rom utvecklas till yngel, fåglarna får ungar och fotosyntesen går på högvarv.

Hösten

Målgrupp: 5-9 åringar | Speltid: 13 minuter

I det här avsnittet har hösten kommit till Norden, där Ella bor. Flyttfågarna drar söderut, björnen letar efter ett ide och växternas blad ändrar färg.

Vintern

Målgrupp: 5-9 åringar | Speltid: 13 minuter

I det här avsnittet har vintern kommit till Norden, där Ella bor. Stannfåglarna letar efter mat, björnen sover vintersömn och träden i skogarna vilar.

Alla djur ...

I den här filmserien bekantar vi oss med djurarter i olika livsmiljöer.

Alla djur på gården

Målgrupp: 5-9 åringar | Speltid: 10 minuter

I Norden finns många gårdar. Vem vill leva här... Bland gräs och prydnadsväxter. Vänta... så ska du se, att de kryper fram ur gömman...

Alla djur på holmen

Målgrupp: 5-9 åringar | Speltid: 10 minuter

I Östersjön finns många holmar. Tusentals skär. Vem vill leva här...Bland sand, sten och martallar. Men, vänta... lite. Så ska du se. Att de kryper fram ur gömman...


Alla djur på myren

Målgrupp: 5-9 åringar | Speltid: 10 minuter

I Norden finns många myrar. Vem vill leva här...Bland blöt mossa och små tallar. Men, vänta... lite. Så ska du se. Att de kryper fram ur gömman...

Kryp på!

I serien Kryp på! bekantar vi oss med små djur som går, kryper och ålar sig fram. All världens kryp.

Kryp på! Groddjur

Målgrupp: 5-9 åringar | Speltid: 9 minuter

Grodor, paddor och vattensalamandrar är amfiebiedjur. Under våren kan man se grodor som klänger kring varandra och plaskar i en damm. Varför gör de så? Och varför slänger grodan och paddan ut sin långa tunga ibland. Det får vi veta i den här spännande filmen om groddjuren. 

Kryp på! Kräldjur

Målgrupp: 5-9 åringar | Speltid: 9 minuter

På våren och sommaren kan man se både huggormen och snoken. Det gäller att vara lite försiktig för huggormen kan bita med sina gifttänder om den blir rädd. Snoken har inga gifttänder. Ödlorna både ser och hör bra. Ormarna har sämre syn och hörsel. I Finland finns fem reptiler eller kräldjur.

Kryp på! Myror

Målgrupp: 5-9 åringar | Speltid: 9 minuter

Röda skogsmyran bygger stackar i skogen. Alla invånare har en uppgift. Endel bygger på stacken och hämtar mat, andra sköter larver och ägg. De försvarar sig med sina mundelar, mandibler, och med myrsyra som de sprutar från bakkroppen. Men, vad är flygmyror för någonting och honungsdagg? Och hur bor hästmyran? 

Kryp på! Skalbaggar

Målgrupp: 5-9 åringar | Speltid: 9 minuter

Skalbaggar finns i alla storlekar och former. De livnär sig också på olika sätt. Visste du att en av våra vanligaste skalbaggar äter spillning? Och att jordlöparna är snabbspringade rovdjur.

Kryp på! Skinnbaggar

Målgrupp: 5-9 åringar | Speltid: 9 minuter

Skinnbaggar finns i alla storlekar och former. De livnär sig också på olika sätt. Visste du att en av våra skinnbaggar livnär sig på blod? Och att skräddarna kan gå på vattnet.

Kryp på! Spindlar

Målgrupp: 5-9 åringar | Speltid: 9 minuter

Spindlarna finns överallt i vår natur: På träden, i vattnet, i mossan och husen. Men hur lever de? Och varför bygger bara en del nät?Nyfiken på

I programserien Nyfiken på letar vi efter djur och växter bland mängden av olika varelser. Kanske vi hittar det vi söker? Och får veta mer om växten eller djuret, som vi är ute efter.

Gulsippan Karl-Gullan


Målgrupp: 4-8 åringar | Speltid: 5 minuter

På våren vaknar växterna till liv i lunden. Och sipporna blommar först av alla. I det här avsnittet försöker vi hitta Karl-Gullan som är en gulsippa. Var har hen gömt sig?

Hundflokan Hulda

Målgrupp: 4-8 åringar | Speltid: 5 minuter

Hundflokan är en vanlig flockblomstrig växt, som blommar under sommaren. Alla blommor är samlade till en flock och de är både pojke och flicka samtidigt.


Kajan Karin

Målgrupp: 4-8 åringar | Speltid: 4 minuter

I den här filmen är vi nyfikna på Kajan Karin. Var bor hon? Och hur sover hon på natten? Vi smyger nära inpå kajflocken och följer med Kajan Karin och hennes släktingar.

Koltrasten Korinna

Målgrupp: 4-8 åringar | Speltid: 4 minuter

Långt inne i lundskogen hör man koltrasten sjunga. Men var finns boet och alla ungarna? Under en sten? Uppe i ett träd? Det är vi nyfikna på i den här filmen.

Kossan Kornelia

Målgrupp: 4-8 åringar | Speltid: 4 minuter

I den här filmen smyger vi på ängen och söker efter Kossan Kornelia. Var är hon någonstans? Och varför är blommorna och insekterna glada där Kornelia går omkring?

Slavmyran Sandra

Målgrupp: 4-8 åringar | Speltid: 4 minuter

Det finns många olika myror i naturen, men var håller slavmyran Sanda till? Och varför kallas hon för slavmyra? Vi kryper bland grässtråna på en strandäng. Tror du att vi hittar Sandras bo till slut?

Solögat Solveig

Målgrupp: 4-8 åringar | Speltid: 4 minuter

Kom med så smyger vi på ängen och stranden. Var gömmer Solveig sig? Eller gömmer hon sig överhuvudtaget?

Strömstaren Stefan

Målgrupp: 4-8 åringar | Speltid: 4 minuter

Det är kallt vid ån. Men vi är ändå så nyfikna. Var gömmer Strömstaren Stefan sig? Bland alla gräsänder kanske? Det tar vi reda på i den här kortfilmen.


Pytteliten och Jättestor

Ekorren Ella, känd från serien Allt om årstiderna, tar oss med på en resa genom våra viktigaste naturtyper och bekatar oss med vanliga arter på ett lätt begripligt sätt.


BARRSKOGEN

Målgrupp: 5-8 åringar | Speltid: 6 minuter

Ekorren Ella upptäcker olika naturtyper i serien Pytteliten och Jättestor. I det här avsnittet bekantar vi oss med de allra vanligaste arterna i en barrskog.


Så gör djur

Berguven Ulf är gammal och har upplevt ett och annat märkligt under sina år. Man kunde tro att han redan insett hur allt fungerar i naturen, men det stämmer inte. Fortfarande försöker Ulf lösa märkliga, konstiga och mystiska fenomen. Blir han något klokare? Och kommer han fram till en förklaring? I serien Så gör djur får vi veta vad Ulf tänker om djurens beteenden, sinnen och liv.

Gå, simma, flyga

Målgrupp: 5-8 åringar | Speltid: 8 minuter

Berguven Ulf reder ut allt som har med rörlighet att göra. Varför går larven, flyger fåglarna och simmar fiskarna? Ja, varför rör djuren på sig? Kanske det är en hemlighet som ingen har berättat tidigare.

Titta, lyssna, lukta

Målgrupp: 5-8 åringar | Speltid: 8 minuter

Ulf reder ut allt som har med sinnesorgan att göra. Varför ser fiskarna, lyssnar haren och luktar skalbaggen med antennerna? Ja, varför har djuren olika sinnen? Kanske det är en hemlighet som ingen har berättat tidigare.

Käkar, sköldar, skydd

Målgrupp: 5-8 åringar | Speltid: 8 minuter

Ulf funderar på insekternas egenheter. Varför använder fjärilen en sugsnabel, varför är skalbaggen hård och varför bygger myran bo med munnen. Kanske det är en hemlighet som ingen har berättat tidigare.

Färger, former och ljud

Målgrupp: 5-8 åringar | Speltid: 8 minuter

Ulf funderar på hur färger och former påverkar djurens liv. Varför syns inte fjärilen på berget, varför är trollsländans kropp lång och varför sjunger fåglarna. Kanske det är en hemlighet som ingen har berättat tidigare.


Varför är det så?

Naturen är fylld av många märkliga företeelser. En del verkar otroliga och svåra att förstå. Men, kanske de inte alls är så underliga. Om man undersöker närmare – varför, det är så...

Luft, ljus och jord

Målgrupp: 7-12 åringar | Speltid: 8 minuter

Hur kan fisken andas i vatten? Algen stå upprätt utan hård stjälk....potatisen bilda långa skott i mörker... och laven leva på trädstammen utan någon jord? Efter att vi sett filmen vet vi varför det är så.

Blad, koldioxid och socker

Målgrupp: 7-12 åringar | Speltid: 8 minuter

Naturen är fylld av många märkliga företeelser. En del verkar otroliga och svåra att förstå. Hur kan träden få den energi de behöver...örterna bilda frukter? Och varför fäller lövträden sina blad till vintern, medan barrträden verkar låta bli. För att inte tala om tallörten, som lever fast den inte har ett enda grönt blad. Efter att vi sett filmen vet vi varför det är så.

Snö, is och sol

Målgrupp: 7-12 åringar | Speltid: 8 minuter

Naturen är fylld av många märkliga företeelser. En del verkar otroliga och svåra att förstå. Vad beror det på att det bli vinter hos oss? Och hur klarar djur och växter av den kalla årstiden? För att inte tala om solens inverkan på vår planet. Den är stor. Efter att vi sett filmen, vet vi varför det är så!Vingar och näbbar


Vårfåglar

Målgrupp: 5-8 åringar | Speltid: 14 minuter + Träningsfilm

Vi beaktar oss med djur som har näbbar; långa, korta, tjocka smala. Och vingar med fjädrar på. De går, flyger och hoppar. Har olika läten. Men hur känner man igen de olika fågelarterna?