Film

Den vita skogen


Målgrupp: 8-13 åringar | Speltid: 12 minuter

Den vita skogen berättar allt om växternas liv under vintern.

Den dunkla skogen


Målgrupp: 8-13 åringar | Speltid: 12 minuter

Den dunkla skogen berättar allt om växternas liv under natten.

Den gröna skogen


Målgrupp: 8-13 åringar | Speltid: 12 minuter

I den här filmen får vi veta allt om fotosyntesen och växternas liv under våren och sommaren.


Den rosa skogen


Målgrupp: 8-13 åringar | Speltid: 12 minuter

I den här filmen får vi veta allt om skogens glada färgskiftningar, fotosyntesen och fröbildningen.

Den blommande stranden

Målgrupp: 7-10 åringar | Speltid: 15 minuter

Många av våra stränder är stenstränder. Och där bland stenarna sprakar det av vackra färger då alla sommarblommor visar upp sig.

Fakta om: Biosfären

Målgrupp: 10-15 åringar | Speltid: 12 minuter

Den här filmen berättar om allt det levande som finns på jorden;  livets ursprung och nuläge, samt de kemiska och biologiska processerna, som pågår på jorden. Dessutom får vi veta hur mycket solen påverkar oss.

Fakta om: Bäcken


Målgrupp: 10-15 åringar | Speltid: 12 minuter

Den här filmen berättar om bäckarnas ursprung och nuläge, vattnets kemi och fysik samt de biologiska processerna, som pågår både i och kring vattnet.

Fakta om: Havet


Målgrupp: 10-15 åringar | Speltid: 12 minuter

Den här filmen berättar om havets ursprung och nuläge, vattnets kemi och fysik samt de biologiska processerna, som pågår både i och kring vattnet.

Fakta om: Insjön


Målgrupp: 10-15 åringar | Speltid: 12 minuter

Den här filmen berättar om insjöarnas ursprung och nuläge, vattnets kemi och fysik samt de biologiska processerna, som pågår både i och kring vattnet.

Fakta om: Skogen
Målgrupp: 10-15 åringar | Speltid: 12 minuter

Den här filmen berättar om skogarnas ursprung och nuläge, vattnets kemi och fysik samt de biologiska processerna, som pågår både i och kring skogen.

Fakta om: Ån


Målgrupp: 10-15 åringar | Speltid: 12 minuter

Den här filmen berättar om åarnas ursprung och nuläge, vattnets kemi och fysik samt de biologiska processerna, som pågår både i och kring vattnet.

Naturkrumelur: Fröväxter


Målgrupp: 9-15 åringar | Speltid: 8 minuter

De här varelserna har funnits på vår jord i över 300 miljoner år. De lever på ängen, i skogen, i sjön och i havet...... ja lite varstans. Och de är alla fröväxter. Riktiga krumelurer!


Naturkrumelur: Lavar


Målgrupp: 9-15 åringar | Speltid: 8 minuter

De här varelserna är något helt annat än djur eller växter. De lever på marken, på träden, på berget...... ja lite varstans. Och de är alla lavar. Riktiga krumelurer som besökt rymden!

Naturkrumelur: Ormbunksväxter


Målgrupp: 9-15 åringar | Speltid: 8 minuter

De här varelserna är något helt annat än "vanliga" växter. De lever på marken, på berget, i sjön...... ja lite varstans. Och de är alla ormbunksväxter. Riktiga krumelurer, som fanns redan på dinosaurernas tid!

Naturkrumelur: Svampar


Målgrupp: 9-15 åringar | Speltid: 8 minuter

De här varelserna är närmare släkt med djuren än med växterna. De lever i marken, på och i träden, i syltburken, på gammalt bröd...... ja lite varstans. Och de är alla svampar.

Riktiga krumelurer.

Vassviken


Målgrupp: 5-11 åringar | Speltid: 12 minuter

Vikarna håller på att växa igen på grund av övergödningen. Men i den här viken råder ännu balans och många växter och djur kan leva jämsides. Vem är de alla? Och hur lever de sina liv?

Vem bor i borgen?


Målgrupp: 5-10 åringar | Speltid: 12 minuter

I den här spännande filmen får vi veta allt som sker i och kring Raseborgs slottsruin i södra Finland. Vilka djur och växter lever där? Och hur kommer det sig att kajan Kasper är en verklig slottsherre i våra dagar?

Vem bor i skogen?


Målgrupp: 5-10 åringar | Speltid: 15 minuter

I den här naturfilmen följer vi skogsmyran Sennas äventyr i närheten av en naturkälla i barrskogen.

Året runt i lunden


Målgrupp: 5-10 åringar | Speltid: 20 minuter

I den här filmen följer vi Tordyveln Toras spännande liv under ett år. Hon bor i lunden tillsammans med Kattugglan Urban.