Naturkrumelur: Svampar

Skolor i Sverige skall köpa visningsrätt via Swedish Film AB och sajten Film och Skola.


FILM MED KORTA AVSNITT:

INNEHÅLL:

1'05" SVAMPAR SAKNAR KLOROFYLL

2'12" SVAMPARARNAS CELLVÄGG OCH EN-/FLERCELLIGA SVAMPAR

3'22" SVAMPARNAS HYFER, MYCEL OCH MYKORRHIZA

4'37" SVAMPAR LEVER I SYMBIOS, SOM PARASITER ELLER SAPROFYTER

6'13" SVAMPARNAS FRUKTKROPPAR (FOT, HATT, RING, STRUMPA)

7'14" SVAMPAR INOM MEDICINEN OCH SAMMANDRAG

I serien Naturkrumelur bekantar vi oss med märkliga livsformer i naturen, små och stora krumelurer. Det första avsnittet synar olika svampgrupper. Vi kollar också på hyfer, mycel och fruktkroppar. Varför ser svamparna ut som de gör? Vilka typer av svampar finns det på vår jord och varför har endel svampar använts inom medicinen? Filmen ger en inblick i svamparnas stora betydelse för nedbrytningen och för hela ekosystemet. Svampar är en stor, brokig skara av mångformiga varelser. Arterna är alltså många gånger fler än de hattsvampar vi ser i skogen på hösten! Och dessutom utgör hattsvamparnas fruktkroppar, det vi kallar för "svamp", bara 1 - 2 % av hela svampindividen i marken! I den här filmen lär du dej se svamp med nya ögon, som ett eget, oerhört spännande och stort organismrike. Krumelurer som lever lite i skymundan.


Filmen innehåller svåra ord och begrepp. Läs infobilagan före visning och förklara orden för eleverna. TIPS! Man kan också använda den andra filmen som är indelad i avsnitt.

Målgrupp: 9-15 åringar | Speltid: 8 minuter

Produktion: © 2019 Passer Media