Naturkrumelur: Lavar

Skolor i Sverige skall köpa visningsrätt via Swedish Film AB och sajten Film och Skola.

I serien Naturkrumelur bekantar vi oss med märkliga livsformer i naturen, små och stora krumelurer. Det här avsnittet synar olika lavar. Vad är en lav? Hur lever den? Vilka typer av lavar finns det på vår jord och varför har lavar sänts ut i rymden? Filmen ger en inblick i lavarnas stora betydelse för ekosystemet. Lavarna är faktiskt speciella varelser, helt olika alla andra, då de inte består enbart av en art, utan av flera.


Målgrupp: 9-15 åringar | Speltid: 8 minuter


Produktion: © 2021 Passer Media