Så gör djur: Titta, lyssna, lukta

Skolor i Sverige skall köpa visningsrätt via Swedish Film AB och sajten Film och Skola.

Så gör djur är en spännande serie om berguven Ulf, som funderar på mystiska, konstiga och märkliga saker i naturen. I det här avsnittet försöker Ulf reda ut allt som har med sinnesorgan att göra. Varför ser fiskarna, lyssnar haren och luktar skalbaggen med antennerna? Ja, varför har djuren olika sinnen?

Målgrupp: 5-8 åringar | Speltid: 8 minuter

Produktion: © 2016 Passer Media