Varför är det så? 

Blad, koldioxid och socker

Skolor i Sverige skall köpa visningsrätt via Swedish Film AB och sajten Film och Skola

Naturen är fylld av många märkliga företeelser. En del verkar otroliga och svåra att förstå. Hur kan träden få den energi de behöver...örterna bilda frukter? Och varför fäller lövträden sina blad till vintern, medan barrträden verkar låta bli att fälla sina barr. För att inte tala om tallörten, som lever fast den inte har ett enda grönt blad. Men, kanske det ändå inte är så underligt. Om man undersöker närmare – varför, det är så .


Målgrupp: 7-12 åringar | Speltid: 8 minuter

Produktion: © 2023 Passer Media