Hundflokan Hulda

Nyfiken på Hundflokan Hulda

Hundflokan är en vanlig flockblomstrig växt, som blommar under sommaren. Alla blommor är samlade till en flock och de är både pojke och flicka samtidigt. Det betyder att alla plantor kan bilda frukter. Man skall vara försiktig med hundflokan för man kan plocka fel art. Sprängörten liknar nästan, och den är jättegiftig.

Målgrupp: 4-8 åringar | Speltid: 5 minuter

Produktion: © 2013 Passer Media