Välkommen!

Tervetuloa!

Mångsidigt filmutbud

för skolor och naturintresserade - gratis!

NYHETER

Alla djur på Myren har utkommit (13.3.2021)

Naturkrumelur: Lavar har utkommit (19.2.2021)

Kryp på! Skalbaggar har utkommit (4.12.2020)

Fakta om: Bäcken har utkommit (20.11.2020)

Vingar och Näbbar: Vårfåglar har utkommit (13.10.2020)VI PRODUCERAR FILM MED SOLENERGI