Välkommen!
Tervetuloa!

Mångsidigt filmutbud

för skolor och naturintresserade - gratis!


NYHETER

Alla djur på holmen har utkommit (1.3.2020)

Kryp på! Myror har utkommit (13.2.2020)

Naturkrumelur: Svampar har utkommit (12.12.2019)

Fakta om: Ån har utkommit (2.12.2019)


VI PRODUCERAR FILM MED SOLENERGI