Så gör djur: Käkar, sköldar, skydd

Skolor i Sverige skall köpa visningsrätt via Swedish Film AB och sajten Film och Skola.

Så gör djur är en spännande serie om berguven Ulf, som funderar på mystiska, konstiga och märkliga saker i naturen. I det här avsnittet försöker Ulf reda ut allt som har med insekternas käkar, sköldar och skydd att göra. Varför har fjärilen en sugsnabel? Varför är skalbaggen hård? Och varför bygger myran bo med munnen? Ja, varför är det så?

Målgrupp: 5-8 åringar | Speltid: 8 minuter

Produktion: © 2017 Passer Media