Vingar och Näbbar: Vårfåglar

Skolor i Sverige skall köpa visningsrätt via Swedish Film AB och sajten Film och Skola.


TRÄNINGSFILM

Skolor i Sverige skall köpa visningsrätt via Swedish Film AB och sajten Film och Skola.


Den här serien handlar om djur som har näbbar; långa, korta, tjocka smala. Och vingar med fjädrar på. De går, flyger och hoppar. Har olika läten. Men hur känner man igen de olika fågelarterna? Och var håller de till? Först ut är vårfåglarna: Talgoxe, blåmes, bofink, koltrast, sädesärla, större hackspett, skrattmås, gräsand, storskrake, sångsvan, vitkindad gås och trana.


Målgrupp: 5-8 åringar | Speltid: 14 minuter + Träningsfilm: 5 min.

Produktion: © 2020 Passer Media