November

01.11.2018

I november är dagarna korta. Lövträden har fällt alla sina blad. Den första frosten breder ut sig på marken. Och tar kol på svamparnas fruktkroppar. Kolla in filmen om NOVEMBER.

Tidigare på hösten trivdes svamparnas fruktkroppar mycket bra. De växte och blev stora. Men under novembernätterna kan temperaturen gå under noll och det klarar fruktkropparna inte länge. Däremot klarar sig lingonrisets blad bra. De kan utstå torkan under vintern.

Skogen är tyst och fotosyntesen har avtagit nästan helt och hållet i tallens och granens barr.

I stället har träden samlat socker i cellerna som skyddar mot kylan. Träden har också minskat på vattenmängden i stammen och grenarna.

Torkan är det största bekymret på vintern

Allt det här görs för att inte träden skall dö på vintern. Is och snö har nämligen en förmåga att suga till sig vatten. Och då kan träden torka ut.

De levande cellerna löper alltså risk att förstöras pga uttorkning. De sprängs alltså inte sönder av is. 

I vissa delar av vårt land, såsom i Lappland, har den första snön redan fallit, fastän november kan räknas till höstmånaderna. De flesta fåglar har flyttar bort. Enstaka stannfåglar visar sig i skogen: entitor, talgoxar och domherrar.

Ju närmare vintern vi kommer, desto svårare är det att hitta föda för alla djur.

Men träden i skogen är redo. Snart blir det vinter.


UPPGIFTER

1. Hur förbereder sig träden inför vintern?

2. Vad gör is, frost och snö åt de levande cellerna om de inte skyddar sig?

3. I vilken del av vårt land kan den första snön falla redan i november?

4. Ge exempel på fåglar som är stannfåglar?

5. Hur lång är novemberdagen där du bor?