September

01.09.2018

September är den första höstmånaden. Dagarna är svala och det regnar ofta. Lövskogen ändrar färg, växterna förbereder sig för kylan och djuren söker skydd. Kolla in filmen om SEPTEMBER.

Lövträdens blad ändrar färg, då det gröna klorfyllet bryts ned. Bladen blir gula, röda och orange. Det är bl.a. ljuset och temperaturen som påverkar träden. Men också deras inre klocka.

Klorofyllkornen framställer inte mera druvsocker. Och det märks i tillväxten, som minskar avsevärt. Trädets grenar, stam och rötter sparar på energi. De växer långsammare då det är kallt.

Röda flugsvampens fruktkropp är giftig

Men svamparna stortrivs i fukten. Kremlor, kantareller och riskor syns överallt. Eller egentligen bara en liten del av själva svamporganismen - den så kallade fruktkroppen. Svampmycelet lever inne i marken, bl.a. i symbios med trädens rötter. Svampen ger trädet närsalter och vatten. Trädet i sin tur ger svampen energirik näring.


Fuktkropparnas uppgift är att sprida tusentals små sporer, som sedan växer ut till nytt mycel i jorden.
Druvsocker blir stärkelse

Många arter förbereder sig inför vintern. Träden lagrar druvsocker i form av bl.a. stärkelse i stammen och grenarna. Och många mindre växter bildar frukter såsom frön. Endel växter lagrar energi - för nästa vår - i jordstammar, rotknölar och lökar.

Snoken kan ännu jaga fisk i strandssvalpet och huggormen en och annan skogsmus. Men snart är det dags att fly kylan och gömma sig i en jordhåla.

De flesta trollsländor som förvandlats till fullvuxna individer under sensommaren och tidiga hösten parar sig och lägger ägg. De fullvuxna individerna dör då frosten kommer. Det är endast vuxna vinterflicksländor som klarar sig över vintern.


Småningom faller alla blad till marken. Och fotosyntesen upphör. Åtminstone för lövträden. Barrträden kan fortsätta tillverka druvsocker så länge som de får vatten. Men också deras  fotosyntesaktivitet avtar ju kortare dagarna blir och kölden tilltar.UPPGIFTER

1. Varför ändrar bladen färg under hösten?

2. Ge namnet på ett av färgämnena. Använd internet till hjälp.

3. Vad kallas den del av svampen som syns ovanför markytan?

4. Nämn några ätliga svampar.

5. Hur lagrar växterna sin energi för nästa vår?