Augusti

01.08.2018

Augusti är den sista sommarmånaden. Dagarna är ännu varma, men nätterna är svala.  Det märks att naturen ändrar. Många växter bildar frukter, såsom duntraven på bilden. Kolla in filmen om AUGUSTI.


I skogen samlar kvistarna fukt från luften och daggen syns som små droppar på kvistar och blad.

Redan nu märker man att hösten kommer. En del av blåbärsrisets blad blir röda. Trädens blad, däremot, framställer ännu druvsocker så mycket de hinner och omvandlar det till stärkelse som kan lagras till nästa vår.

Paddorna kryper fram ur sina gömslen på kvällen

Snokungarna trivs bland vassen. De letar ivrigt efter föda på sensommaren. Ungarna växer en hel del, innan de går i dvala senare på hösten.

Vattnet avdunstar från både hav och insjöar, och kyls ned på natten av den kalla luften. Då bildas dimma och moln. Ibland regnar det.

Paddorna gillar fukt. Sent på kvällen ser man paddor på gräsmattan och på vägarna. De är ute efter mask och insekter, som är deras huvudsakliga föda. De ser bra i augustimånens sken.

Gässen flyger både söderut och norrut...

Många tror att gässen redan flyttar, då de rör sig i stora plogar, men egentligen flyger de bara från åker till åker. Gässen äter säd på åkrarna. Korn, råg och vete ger fåglarna mycket energi, som behövs då den egentliga flytten börjar i september-oktober.

Dagarna blir allt kortare och nätterna längre. Då augusti är slut, är också sommaren slut och hösten börjar.

UPPGIFTER

1. Vad heter den åttonde månaden?

2. Vilken växt får röda blad redan nu?

3. Vad bildas då vatten avdunstar från sjöar och hav?

4. Varför flyger gässen i olika riktningar under sensommaren?

5. Nämn ett groddjur som gillar fukt och rör sig på natten.