Januari

01.01.2019

Under januari blir dagarna ljusare. Temperaturen sjunker. Det beror på att högtrycken stärks över Norden i början av året. Kall luft strömmar från Nordpolen till oss. Kolla in filmen om JANUARI.

Kölden kan vara riktigt sträng flera dagar i följd. Ja, ibland flera veckor. Också fast jorden nu befinner sig närmast solen. Det kunde man inte tro, då det är så kallt.

Isarna blir oftast riktigt starka i januari. Då har till exempel räven, älgen och hjortarna lätt att röra sig över vattendragen. Kanske till en ny holme som de flyttar till. Isen fungerar som en bro.

Träden kämpar på för att klara sig. Torkan är besvärlig, då det är kallt. Men våra nordiska träd har anpassat sig till förhållandena. De klarar det mesta. Precis så som alla andra växter och djur. Tropiska arter skulle inte klara sig.

Djuren hittar föda också på vintern

Snön ligger tjock på många ställen. Mycket snö är bra på många sätt. Under snötäcket gör sorkarna och mössen gångar. De har varmt, fast temperaturen ovanför snön är långt på minus. Så de klarar sig utan bekymmer och kan äta i lugn och ro. 

Hararna rör sig lätt på snön. De äter främst knoppar på buskar och små träd under vintern. Så visst finns det mat. Och rådjuren gräver i snön för att nå till risväxter och ekollon. Spillkråkan och hackspetten hittar larver under barken på träd. Alla arter har sina egna matplatser, även om det är svårare att hitta energirik föda under vintern.

Januari är den andra vintermånaden. Men man märker att våren är på väg. Djuren är aktivare då dagarna blir längre och ljusare. Ekorrarna och hararna skuttar fram på skaren.

Snart bygger ugglorna bo.


UPPGIFTER

1. Vad innebär det då högtrycken stärks över Norden under januari?

2. Vilken nytta har djuren av starka isar?

3. Varför kan inte tropiska djur och växter klara sig hos oss under vintern?

4. Var hittar hackspetten föda?

5. Är jorden närmast eller längst bort från solen under januari?