December

01.12.2018

December är den första vintermånaden. Nu är det minusgrader både på natten och dagen. Också södra delarna av vårt land får ett snötäcke. Kolla in filmen om DECEMBER.

Vintern är ännu i sin början och ibland blir det tö. Då går temperaturen strax över nollstrecket. Våt snö vräker ner och fastnar i kvistarna. Om det kommer mycket våt snö kan kvistarna bli så tunga att de brister. Tallen är särskilt utsatt. Granen klarar oftast tung snö bättre, för kvistarna är långsmala och böjda.

Fotosyntesen har avstannat. Träden kan inte suga upp vatten, då marken frusit och därtill är det brist på ljus. Dagarna är för korta och så täcker snön de flesta kvistar. Så även om barrträden har sina barr kvar, så fungerar inte assimilationen.

Däremot kan träden bilda vissa sockerarter och antifrysproteiner för att inte torka ut på vintern. Snö och is har en förmåga att tömma alla celler på vatten. Men träden har alltså förberett sig för detta. Annars skulle de dö av torka då vintern kommer.

Vinterståndarna är fröspridare
Endel växter sprider sig med små frukter (frön) under vintern. Den långa stjälken bli vedartad under hösten, så att den står stadigt ovanför markytan. Helst bör fröställningarna vara så långa att de når över snön. Då kan fröet spridas på vintern - från så kallade vinterståndare. Många växters fröställningar är vinterståndare; t.ex. skogspipan, kaveldunet, renfanan, gårdssyran och många gräs.   

De allra flesta insekter befinner sig i dvala under vintern, med låg eller ingen ämnesomsättning alls. Men, det betyder inte att alla insekter sover. Vintermyggorna är en grupp djur som man kan möta i skogen under vintern. De flyger och svärmar då temperaturen är strax över noll grader.

Björnen sover i sitt ide. Temperaturen har sjunkit en aning och björnen andas långsamt. Den har sparat på brunt fett i sin kropp och kan sova utan att vakna emellanåt för att äta. Grodor, ödlor och ormar är i dvala. Deras kroppstem-peratur är likannde som omgivningen. De övervintrar oftast i hålor i marken.

Ibland hör man en och annan stannfågel. Men, skogen verkar ändå så tom och tyst.

Och det blir tidigt mörkt. Vintersolståndet infaller kring 21-23 december. Då är dagen som kortast.UPPGIFTER

1. Vad händer om det faller mycket tung snö?

2. Varför fungerar fotosyntesen inte under vintern?

3. Ge exempel på föreningar som skyddar trädet mot uttorkning?

4. Vad är en vinterståndare?

5. Vid vilken tidpunkt infaller vintersolståndet?