Respons

Enkät

Dina åsikter är viktiga. Responsen hjälper oss att utveckla innehållet och att upprätthålla en god kvalitet också i fortsättningen. Dessutom behöver vi respons från användarna, då vi ansöker om stöd för nya filmer, som Du och tusentals andra lärare och elever har nytta av under lång tid framöver - helt utan kostnad. Du kan också visa intresse för våra filmer genom att se på dem!

VI SKAPAR NATURSTIGEN TILLSAMMANS!