Träd och buskar

TALL

Tallen är ett barrträd, som trivs på torra platser. Den blir hög och kvistarna finns längst upp på stammen. Tallens barr är längre än granens barr.

Tallen har både han- och honblommor. Det gula man ser på vattenytan i juni kommer från hanblommorna. Pollenkornen eller frömjölet har som uppgift att befrukta honblommorna, så att det kan blidas kottar och frön. Om det blåser kan det se ut som om det ryker i tallarna, då pollenet flyger iväg.

VRESROS

Den här rosen är vacker då den blommar och nyponen är rika på c-vitamin. Men den hör inte egentligen hemma i vår natur överhuvudtaget. Vresrosen härstammar från öar i Stilla Havet, där den lever naturligt. Människan har infört växten till vårt land. Tyvärr breder den ut sig så mycket på våra sandstränder att den tränger bort alla andra växter. Därför är man tvungen att röja bort den efter en tid, så att andra växter också får leva.