Insekter

CITRONFJÄRIL

Citronfjärilen hör till de insekter som övervintrar som fullvuxna individer. De kan alltså börja leta efter föda tidigt på våren. Man kan se dem redan i mars. Hannen är vackert gulfärgad, honan litet blekare. De hittar nektar i tussilagon (hästhoven) och senare i maskrosen. Citronfjärilen har en lång sugsnabel.

BLOMBOCK

Blombocken är en skojig skalbagge. På sommaren ser man den i älggräsets blommor. Blombocken hittar föda med hjälp av sina långa antenner. Antennerna fungerar som en näsa och blombocken känner doften av nektar i blommorna. Det finns många arter av blombockar.

MYRLEJONSLÄNDA

Gömd inne i sanden väntar myrlejonsländans larv. Den har byggt en grop i sanden och väntar på myror. Då en myra trampar fel, kastar myrlejonet sand på den...och myran blir byte åt myrlejonet, som griper tag i den med sina käkar. Sedan sprutar myrlejonet in ett gift i insekten och äter upp den. Myrlejonlarven blir senare en liten slända, som kan vara svår att få syn på.

SKRÄDDARE

Skräddaren trivs i stillastående vatten. Den är en snabb jägare. Skräddarna hålls flytande på vattenytan. De beror på att de långa benen är försedda med små hår som bär upp dem. Skräddarna känner rörelser i vattenytan och kan snabbt fånga andra insekter. De lever av kroppsvätskorna i bytesdjuren.

TORDYVEL

Den här skalbaggen vandrar sakta omkring och stannar ofta för att snusa på dofter i luften. Den bor i lunden och på ängen där korna betar. Tidigt på våren vaknar tordyvlarna och börjar söka föda. De som bor i skogen äter gärna sav, veddelar och rutten svamp. De som lever på ängen stortrivs i kornas bajshögar. Där finns mycket veddelar kvar. Tordyveln bygger bo under komockan och lägger ägg i en gång. Larverna äter sedan av bajset.