Däggdjur

EKORRE

Ekorren trivs i skogen. Den äter nötter, frön i kottar, ekollon och barrträdens blommor. Men den kan också äta fåglarnas ägg. Ekorren rör sig helst under den ljusa tiden på dygnet. Många andra däggdjur hos oss är skymningsdjur.

RÅDJUR

På vintern kan det vara svårt att hitta föda. Rådjuren rör sig då i flock och försöker gräva efter ris. Men om snön är djup, måste de äta kvistar och skott. Hannen kallas bock, honan get och den lilla ungen kid. Geten kan föda tom. fyra kid.